INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirosława Jacewicz Tumlin-Zacisze 17, 26-050 Zagnańsk, e-mail: biuro@dpjacewicz.pl
 2. Przekazane przez Państwa dane przetwarzane są w celach:
  ⋅ udzielania Państwu odpowiedzi na zadanie pytanie,
  ⋅ przedstawienia Państwu oferty, o której dotyczy zapytanie,
  ⋅ wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
  ⋅ wysłania użytkownikowi oferty,
  ⋅ w celach promocji usług doradztwa podatkowego,
  ⋅ uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 3. Mamy prawo przechowywania Państwa danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres maksymalnie do 10 lat.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będą: udzielone zgody lub zawarta umowa.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe:
 • nie zostaną ujawnione innym podmiotom,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi pośrednictwa.